Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Pomenovanie

Skontrolujte správne zápisy tejto značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Ukázky brandingu

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl této značky prostřednictvím galerie vybraných ukázek.

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of this brand through a gallery of selected samples.

Ukážky značky

Pozrite sa na jednotný grafický vizuálny štýl tejto značky prostredníctvom galérie vybraných ukážok.

Grafické prvky

Přednastavené grafické soubory pro použití v grafických návrzích

Design assets

Preset graphic files for use in graphic designs

Grafické dáta

Prednastavené grafické súbory na použitie v grafických návrhoch

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Martina Hrabánka.

Need help?

Contact MArtin Hrabanek for more information.

Potrebujete pomoc?

Pre viac informácií kontaktujte Martina Hrabánka.

mar.hrabanek@gmail.com